BILDE 6:

barnehagebilde5

År:?

Vaksne: Inger Anne Grønn. Astrid Haugen.

Bak: Anders Hustnadnes, Gunnhild Hustadnes, Øygunn Slettedal, Ann Kristin Skaar, Ingrid Riise, Torstein Årseth, Synnøve Mo.

Framme: Mariann Skår Skotte, Asbjørn Skår Skotte, Jonny Kvistad, Sveinung Aarseth, Andreas Aamås, Wenche Kvistad.

BILDE 7:

barnehage10

År: 1992 / 1993 ?

Bak: Jorunn Myklebust, Astrid Haugen, Tonje Urkegjerde, Anniken Gulbrandsen, Karoline Stokke, Sara Aarseth, Stian Sæbønes, rebekka Stokke, Reidun Mo, Inger Anne Grønn.

3. rekke: Håvard Riise, Torbjørn Rekkedal, Anders Grønn, Kristina Hustad, Camilla årseth, Camilla Ville, Jenny Karin Valseth

2. rekke: ?, Tor Einar Valseth, Åse-Lill Leknes, Magnus Myrtveit, Lovise Mo, Sunniva Stokke, Tommy Riise Olsen, Anders Mo, Olav Bjarte Årseth, Reidun G Holen.

1. rekke: Mats Hustad, Håkon Trandal, Marita Trandal, Elling Øye, Kjetil Urkegjerde, Gudmund Mo.