Sigmund Årseth er mest kjent som kunstmålar og sist vi omtalte han på portalen var då han dekorerte den nye storstova på Rekkedal gjestehus. Som kunstnar har han hausta mang ein gjev omtale. I går, fredag 14.mai var det stor stas med middag og ordførar tilstades, då fylkesmannen i Oppland overrekte St. Olavsmedaljen til han, frå Kongen.

Frå 
tunet til Sigmund og Ingebjørg

I tunet til Sigmund og Ingebjørg der ein turistbuss frå Sunnmøre er innom og for å sjå på kunstutstillinga til Sigmund og for å lære og høyre om Valdres.

Scale
St. Olavsmedaljen (Foto: Kjartan Hauglid, Det kongelige hoff)

St. Olavs- medaljen

St. Olavsmedaljen ble stiftet av Kong Haakon VII 17. mars 1939. Den deles ut "til belønning av fortjenester ved utbredelse av kjennskap til Norge og fremme av forbindelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet".

St. Olavsmedaljen kan tildeles både nordmenn og utlendinger

Utforming

Medaljen utdeles i sølv med krone. Den har regjerende konges portrett med navn og valgspråk på forsiden og Olavskorset på baksiden. Regjerende konges monogram er plassert over medaljen. Medaljen deles ut med ekegren for krigsinnsats.

Hvordan medaljen skal bæres

Medaljen bæres på venstre side av brystet i samme bånd som for St. Olavs Orden.

 

Denne utmerkinga var det ikkje kunstnaren Sigmund Årseth som fekk, men brubyggaren og amerkiavenen Sigmund, som gjennom sitt utruleg kontaktnett  har markedsført Norge i Amerika.

Utmerkinga fekk Sigmund for å ha spreidd kunnskap om Norge og norsk kultur i utlandet, fyrst og fremst i Amerika. Han har halde rosemålingskurs og hatt dekorasjonsoppdrag i 19 statar i USA. Sigmund har blant anna fått æresprisen frå Chicago by for arbeidet sitt der gjennom 20 år. Han har også fått ærespris frå Nordmannsforbundet og Vesterheimmuseet i Decorah.

Sigmund er oppvaksen på Rise i Bondalen, men har budd i Volbu i 50 år. Her har han, saman med kona Ingebjørg, bygd opp et kulturtun av gamle, lafta bygningar. Her har han arbeidet sitt, med årlege utstillingar og arrangement.

I 2003 fekk han kulturprisen frå avisa Valdres, og i fjor fekk han kulturprisen frå Øystre Slidre kommune.

Festkveld og utdeling

Festkvelden starta presis klokka seks og det var opning med musikk av Jan Arne Sebuødegård som også var den som hadde sendt ein begrunna søknad om Sigmund til kongen. Sebuødegård er sjølv ein kjent felespelar som har reist mykje i Amerika, og er til daglig lærar ved tømrarlinja på Vidaregånde skule på Fagernes. I tillegg til fele hans, var der ei dame på gitar.

Etter at ordførar i Østre Slidre kommune hadde opna og ynkst gjestane velkomne, som besto av folk som tidlegare har budd i Amerika, representantar frå Ole Bull akademiet på Voss og kunstnarar og slekt til medaljevinnaren, overrekte fylkesmann Kristin Hille Valla den høgt verdsette medaljen frå Kongen.

Fylkesmannen opna med å overrekke etuiet for å markere at ein slik utmerking ikkje nødvendigvis skulle være på bryste daglig, men kunne takast av, sjølv om det i stauttane var nøyaktig beskreve korleis den skulle henge i korrekt høgde på venstre side av brystet. Fylkesmannen hadde også med helsingar frå Kongen. Etter det ho hadde undersøkt, så var der ikkje nokon annan i Oppland fylke som hadde fått denne gjeve utmerkelsen før.


st-olav-2550

st-olav-2563 st-olav-2565

Fylkesmann Kristin Hille Valla overekker den høgt verdsette medaljen frå Kongen. Foto Gudmund Årseth

Etter ein flott tre rettars middag frå Øystre Slidre kommune, med Gravaure til forrett og hjorte steik til hovudrett, vart det talar frå tilreisande frå USA og med helsingar bl.a frå Sjømannskyrkja i San Francisco. Vidare vart det høve frå slekt og vener å kome med sitt bidrag på talerlista. Det var streng taletid på 5 minutter, men sjølv om Kongens utsending var til stades, så vart det uråd å halde tidskjemaet, for mange ville nytte høve å seie nokre ord.

st-olav-2573

Tilbods med ordførar, fylkesmann og gjestar Foto Gudmund Årseth

Tilslutt så var det Jan Arne Sebuødegård som overrekte blomster frå ordførar og han sjølv til Ingebjørg med orda; "Bak ein kvar mann står ofte ei kvinne, men i dette tilfelle står der ei kvinne ved sida av mannen".

Som avslutning spela felespelar Jan Arne  brudemarsj frå Sør Aurdal.