Klikk på fotoa for å få dei i stor versjon.

Ein del vil vel hevde at det er eit slit å kome seg til topps på Nordre Sætretind.  Slit eller ikkje slit - ein bør i alle høve ha med seg isøks. Og no, etter Kristi Himmelfartsdag, bør også alle mannfolk stille nydusja og med ein deodorant av høgste kvalitet - håpet er no nemleg at du kan treffe slike damer på toppen:

054
Er dette huldra på Nordre Sætretind?

Dessverre, eller heldigvis, denne kvinna er inga hulder.  Namnet er Ma Liadal Ortiz, ho er fotograf av yrke og har atelier i Liadal, Ørsta.  No veit eg, i alle høve etter ein artikkel i lokalavisa Møre-Nytt i går, at Ma har fått mykje merksemd etter denne turen som ho hadde til Nordre Sætretind.  Det same har underskrivne fått, men eg har fått eit lite problem; fleire trur at dette fotoet ikkje er ekte - at det er manipulert på eit eller anna vis.

Men alle skigåarar i området kan ta det med ro - fotoet/fotoa er ekte.  Kven veit, kanskje treff du på Ma, eller ei ekte hulder, i same området seinare?  Lev i håpet.  Eg tek med nokre foto til.

057 (2)

062 063b

059

Og Ma rende også ned att på ski slik som oss andre.  Ho forsvann ned Fladalen i elegante svingar - sjølvsagt med kjolen på.

Til slutt tek eg med ein av tilskodarane:

081