Dette er programmet for 17. mai feiringa på Sæbø 2010


17. mai 2010

 

11.00 Familiegudsteneste ved Diakon Knut Stave, barnekoret deltar

11.30 Matsalet startar

12.30 Markering på bautaen v/born frå skulen

13.00 Oppstilling av 17. mai tog

        1. Flaggborg-konfirmantane

        2. Sæbø skule

        3. Generasjonskorpset

        4. Sæbø barnehage

        5. Lag og organisasjonar

14.00 Leikar på idrettsplassen

15.30 Folkefest ved skulen

       Festleiarar Elena Kvistad Hustad og Sindre
         Oksavik Brautaset

       Tale for dagen v/ Rune Sæbønes

       Hjørundfjord Barnekor syng

       Ungdomstale v/ 9.klasse

       Elevar ved Sæbø skule underheld

       Generasjonskorpset

 

18.00 Matsalet sluttar