Hjørudfjordheimen innviterer bygdefolk , slekt og venner til ein trivelig vårkonsert der dansefoten kan takast i bruk:)

 

onsdag 7.04 kl 16.30. bilett kr 50,-

HJERTELIG VELKOMEN TIL DOKKE ALLE!!!!!!!