Laurdag  den 24 april kl.12 og utover dagen er det dugnad på bedehuset. Det gleder oss at huset blir mykje brukt til ulike aktivitetar,som strikkekafe ,barnekor,speidar,minnesamver,selskap og musikkøvingar. Utleige til både norske og utenlandske turistar.

Åshild og Siw

Vi er  4 damer i styret,og treng fleire hender som kan hjelpe oss med vårreingjering,vedlikehald inne / ute og diversse anna arbeid.Vi damene er takksame for alle både dame- og mannfolkhender.:) 

Dagen vert avslutta med noko godt å bite i ,VI SJÅAST!!!!!!!!  

Med helsing oss i styret Aashild Taklo,  Kjellaug Hustad,Rut Hustadnes,Ann-Helene Urkegjerde