SAKLISTE TIL ÅRSMØTE  4.MARS  2010  kl. 19.00

Opning ved leiar

1 Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av sakliste

3. Val av møteleiar

4. Val av skrivar

5. Val av to til å skrive under møteboka

6. Godkjenning av årsmeldingar: Fotball / Handball / Barneidrett /  Trim / Hovudlaget

7. Godkjenning av revidert rekneskap: Fotball / Handball / Barneidrett / Trim / Hovudlaget

8. Innkomne forslag

9. Fastsetjing av kontingent for 2010

10. Utleigeprisar på klubbhuset

11. Handlingsplan

12.Godkjenning av budsjett:  Fotball / Handball / Barneidrett /  Trim /       Hovudlaget

13. Val 

14. Avslutning

Vi tek oss tid til ei lita matykt

Styret