021
Kva for fjell står denne herren på?

Litt vanskeleg, kanskje?  Eg legg ved eit foto til.

035
No er det nok fleire som kjenner seg att, og spørsmålet er det same: Kva heiter fjellet denne herren står på?