Skitnefonna på Skjåstadeidet er ei stor fonn som kan gå i 300- 600 meters breidde over fylkesvegen mellom Buede og Skjåstad, altså einaste vegen inn til Bjørke. Bygdefolket på Bjørke er då avhengig av skyssbåten M/S "Hjørundfjord" for å kome seg ut av bygda.

For oppdatert informasjon om stenging og opningstidspunkt på fylkesvegen sjå trafikkinformasjonen på www.vegvesen.no. Søk på fv. 41