Hallvask, bussleige, reiseutgifter og dommarutgifter er dei største utgiftene til handballgruppa denne sesongen.
Vi har erfart at 3. divisjon er dyrt, iallefall når vi berre er eit "veikryss" ( ein av motstandarane titelerte oss som det på heimesida si..).
Uansett har vi fått mykje erfaring og veien ned att til 4. divisjon er klar.

Vi håpar at bygdefolket tek vel imot oss også denne gongen og takkar på forhand for støtta!