Heldigvis kom det mest sannferdige først!

"Ut i naturen" var viet villaksen. Denne kongen av fisker som i tusener av år har fascinert mennesker, samt være næringsgrunnlag for båd dyr, fugler og homo sapiens.

Villaksens fantastiske tilværelse, fra tilblivelse via prøvelser inntil de sterkeste fikk gytt i si barndomselv ble vist i en fantastisk kvalitet!

Et slikt av verdens fremste miljømessige under må vi ikke skusle bort! Selv oppdrettere og anti-sportsfiskere må vel si seg enige i det? Et fantastisk program!

Så kom programmet DOKUMENTAR. Nøyaktig så pretensiøst og stillingstagende som jeg ventet. (En misunnelig motvekt mot TV2 sine program om oppdrettsnæringa sine negative påvirkninger på villaksen...?)

Ikke uventet hentet de innslagene fra sør i landet. Otra og Nidelva fra Agder. Numedaøslågen frå Buskerud. Bjerkreimselva i Rogaland.

Helt bevisst ble det ikke nevnt at der er er det ingen kollisjon oppdrett-villaks, ganske enkelt fordi der ikke er oppdrettsanlegg....Selvsagt kommer der laks tilbake, smolten kommer seg til havs uten lakselusangrep!

Oppdrettsbeltet Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal ble det hoppet bukk over, selvsagt fordi det ikke passet inn i  "settingen." Her finnest også de fleste lakseførende vassdrag som no står i fare for å bli tomme for laks og ørret.

Husker en tilbake før oppdrettsnæringa si tid, så ville elvene på Sørlandet/Rogaland bare være en parantes om vi her hadde de samme forutsetningene.

Flere hundre millioner kroner ble benyttet mot sur nedbør for å få laksen tilbake i sørlands-elvene. På Vestlandet ytest ikke penger, her er er mest opptatt av å utrydde laksen i flere titallselver, ja over 100.

Jeg har selv gjentatte ganger i mer enn 15 år hevdet at lakselusa knekker smolten og dermed villaksen. Dette er det no entydig, faglig enighet om.

Det paradoksale er faktisk at dette programmet  forsterker det argumentet. I områder hvor det ikke eksistert anlegg, kommer laksen tilbake. Men den GÅR tilbake i områder hvor oppdrett er.

Kronargumetet til oppdr.næringa har vært at det er matmangel i havet som gjør at villaksbestandene går tilbake.

No ser en altså at laksen kommer tilbake i feit stand til elver hvor den fritt og frisk kan gå ut fra.....

Sjø-ørreten i oppdretts-infiserte områder er nesten utryddet. En fisk som holder seg i fjordene og langs kysten. Kan kronargumentet no legges vekk....?

Er det avslutningsvis slik å forsta at laks og ørret kun skal opprettholdes i områder uten oppdrett?  I hovedsak Agder (Til og med Akerselva i Oslo!) og Rogaland. Mens kjerneområdene for titusener års innsig skal ofres....Mener myndighetene det, er det på tide at det tones flaggg!