På flat mark er det målt 1meter og når ein veit at ein god del av denne meteren er gamal samantrykt snø, vert ikkje trykket pr. kvadratmeter mindre.

IMGP6957_1_1
Kom i morgon, laurdag kl.10.00, eller så snart som du kan, og hjelp oss å moke taket, ber Rune Mo og Bernt Arve Hustad, så vi slepp noko skade på det nye taket på Grendahuset. Ta med snøbrett, men har du ikkje det så ta med spade. Til fleire snøbrett vi har til betre er det!

Imorgon må taket mokast på Grendahuset og dei husansvarlege ber om at alle som har anledning må møte til dugnad kl.10.00 ellers risikerar vi at nyetaket på grendahuset tek skade. Det er også meldt litt nedbør i morgontimane som ikkje gjer situasjonen betre.

Vi er redd for at situasjonen kan verte svært alvorleg dersom ikkje snøtyngda vert kraftigt redusert i morgon. For regn ned i all denne snøen kan gjere stor skade på takkonstruksjonen, seier dei to.

Det er no sett støtter under dragarane inn i huset for at det ikkje skal skje noko i løpet av natta.