Vår visjon er at barna i barnehagen skal kjenne at dei høyrer til i Hjørundfjorden og vere stolte av å kome herifrå.

Vi ser borna som verdifulle, kompetente og sosiale menneske. Dei er små individ som kan og vil: ”Eg er liten eg, men eg vågar meg”. Dei har rett til å ha det godt med seg sjølv, oppleve at dei er flinke til noko og føle at dei høyrer til i barnehagen.

Interesserte søkjarar kan lese meir om Sæbø barnehage på heimsida vår, eller ta direkte kontakt med oss. Ein søkjer på elektronisk søknadsskjema eller tar kontakt med servicekontoret, tlf 700 49 700.

Hilde Muren

- styrar -