For ikkje mange dagane sidan oppdaga er desse spora i snøen.  Då eg tok biletet visste eg ikkje kva det var spor etter.  Det såg nærast ut til at eit eller anna hadde kome rett opp av snøen.  Men eg tviular ikkje på at fleire brukarar av hjorundfjord.no veit kva dette er.  Er det nokon som forklare?  Om det kan hjelpe kan eg opplyse at dette er eit foto som er teke over skoggrensa - knappe 1000 meter over havet.

017
Kva er dette for noko? Klikkar du på fotoet og får det opp i større versjon ser du eit spor også i bakgrunnen.  Er det  nokon som evt. veit kva dyr som har vore på ferde her?

------------------------

Yngve/Kjell Frøland og Knut Riise har sjølvsagt rett - dette er spor etter ryper i dokk. Og kva er dokk? Eg fann dette på WWF si heimeside:

"Fugledokken
En fugledokk er en grop i snøen der fugler som orrfugl og rype søker ly under perioder med kalde netter. Enten graver de seg ned eller de stuper inn i snøen der den er tilstrekkelig dyp. Studier av orrfugl viser at snøen må være minst 30 cm tykk for at fuglen skal gå i dokk. Er det for lite snø, må fuglene søke ly i tett vegetasjon i stedet. Taket i dokken er vanligvis 10 cm tykk, sannsynligvis for at fuglen lett skal unnslippe hvis en rev eller mår skulle komme snikende. De er jo også på jakt etter mat i vinterskogen, og en orrfugl eller rype i dokk kan være et lett bytte hvis den ikke kommer seg opp av snøen i tide.

Snøens isolerende egenskaper
Den isolerende evnen til snøen reduserer varmetapet og dermed energiforbruket betydelig. Hvis temperaturen i dokken er ca. fem grader Celsius varmere enn snøen omkring og kanskje så mye som 25 grader varmere enn luften på utsiden, kan fuglen redusere energiforbruket med så mye som 45 prosent. Denne energiøkonomiseringen kan vise seg å bli forskjellen på liv og død for mange fugler hvis vinteren er lang og kald. Det er observert av fugler kan oppholde seg i dokken i alt fra noen få timer og opptil tre dager i spesielt kalde perioder."
 
Men eg treng meir hjelp.  Kor mange ryper er det spor etter?  Er det to eller fleire?  Sjå på det forstørra fotoet under.
017 - Kopi
Det er i alle fall to ryper som har vore på ferde her - eller er det fleire?
 
På skituren innover Kvistaddalen såg eg fleire spor, først mest hjortespor, men og ei og anna mus. Kanskje var det spor etter snømus?  Då eg nærma meg Kvistadsetra såg er ferske harespor.  Om det var spor etter fleire er eg usikker på, men han/dei hadde i alle fall beita under fleire eina (einer).  Og sjølvsagt såg eg spor etter rev. 
Før eg snudde kom eg opp i Blåhorndalen - det var der eg fotograferte spora etter ryper over.  Eg kom ikkje på kva det var før eg skulle trakke på meg ei ski.  Då flaug det plutseleg opp ei rype berre få meter bak meg, men eg trur ikkje at ho var i dokk.  Noko lenger nede - øvst i fjellbjørkeskogen var det spor etter fleire ryper som hadde beita.  Ikkje spør meg om kor mange.
Men det var eit siste spor eg lurte på.  Sporet var i nærleiken av rypesporet.  Eg gløymde å ta foto av dette sporet, men er det likevel nokon som kan seie kva slag dyr som har vore på ferde her?
017 - Kopi (2)
Gløymde diverre eit nærfoto, men veit nokon kva for dyr som har gått her?
 
Heilt til slutt.  Vi har mange foto av Skårasalen, men det er vel lenge sidan vi har sett eit skvart kvitt foto av dette fjellet?
001_edited-2
Som dei fleste veit er Skårasalen toppen til venstre.