Varierte dagar.

Både ramma og innhaldet i Hjørundfjorddagane 2010 byrjar no å ta form. Nemnda har alt på plass fleire flotte utstillarar og variert underhaldning frå scena.

Dessutan vert det kyrkjekonsert med Ytre Suløen Jazz-ensemble og Tricia Boutté laurdagskvelden den 5. juni.

Fotoutstilling.

Friluftsliv er tema for Hjørundfjorddagane 2010. I den samanheng ynskjer vi i nemnda for Hjørundfjorddagane å ha  ei fotoutstilling under same tema. Fotografen står fritt til å velge motiv, stil og om det vert i fargar eller svart kvitt.

Nemnda kan ikkje love på dette tidspunktet kor mange bilete kvar deltakar kan stille ut, men vi reknar med å ha nok plass så det vert eit fint utval frå kvar.

 

Ta kontakt leiar i nemnda for Hjørundfjorddagane, Synnøve Hill på synnove_hill@hotmail.com dersom du ynskjer å stille ut. Vi har alt to utstillarar, men ta kontakt sjølv om du alt har meldt di interesse.

 

Synnøve Rekkedal Hill.