ÅRSMELDING HANDBALLGRUPPA

SÆBØ I.L. 2009

 

Styret:

Leder                                                                              Mari-Anne Bjørdal
Nestleder                                                                        Trond Holen
Sekretær                                                                         Anna Dorthea Moan
Kasserer                                                                          Jan Rune Ville
Styremedlem                                                                   Øyvind Taklo
1.varamedlem                                                                 Wenche Vollsæter

Økonomiutvalg:

Økonomileder –følger kasserer                      Jan Rune Ville
Lotteri/sponsoransvarlig                                Jorunn Kalvatn
Hall og matansvarlig                                     Wenche Strand og Tonje Rem

 

Sportslig utvalg:

Sportslig ansvarlig –følger leder                                     Mari-Anne Bjørdal
Utdanningskontakt –følger nestleder                              Trond Holen
Dommerkontakt –følger hallansvarlig                              Wenche Strand

Lagledere:

G9-år                                                  Åse-Lill Leknes og  Martin Dimmen
J9-år                                                   Wenche Strand og Elisabeth Å.Dimmen    3.div damer                                          Mari-Anne Bjørdal og Ann-Elin Brekke 

Trenere:

9-årslaget                                             Wenche Strand og Åse-Lill Leknes

3.div damer                                           Heidi Aambakk og Roger Holen

 Valgnemd :                                           Gunn Homberset og Monika Eikrem

 Revisorer:                                                  samme som hovedlaget

AKTIVITETEN I GRUPPA

MØTER:

Årsmøtet 2008  ble holdt på klubbhuset 05.02.09, der 7 stk. inkludert styret var tilstede. Årsmøte behandla vanlige årsmøtesaker, som godkjenning av årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg. Treningskontingenten ble endra for damelaget, mens trenerhonnoraret ble uendra.
Styret har hatt 6 styremøter iløpet av 2009 og behandlet 27 saker. 3 av møtene har vi hatt sammen med styret i Åmdal handballgruppe.

I tillegg har styrene for begge laga hatt 2 fellesmøter med en representant fra RegionMidtNorge, der klubbutvikling har vært tema. Hovedtemaene her var økonomi, samarbeid og rekruttering.

Handballgruppa sin representant i hovedlaget er vår leder Mari-Anne, og hun har representert oss på sonemøter  også.

Terminlistemøtet ble ikke prioritert i år, da 3.divisjons-oppsettet ikke blir tatt opp der.

ARRANGEMENT OG LOTTERI:

Seriekamper i Ørstahallen: vi har alle heimekampene våre i Ørsta og får tildelt ansvar for å holde kamparrangement, stort sett på lørdager eller søndager i løpet av sesongen. Da er det foreldrene som på omgang må stille opp i sekretariatet, kiosken og som billettører. I tillegg må vi skaffe dommere selv på enkelte kamper. Det er forholdsvis dyrt å betale dommerne, så disse arrangementene går neppe i pluss. I tillegg må vi betale for hallvask til Ørsta kommune. Også i 2009 hadde vi flere arrangement enn andre smålag vi sammenligner oss med.

Som følge av temaet klubbutvikling, der blant annet rekruttering var en prioritert oppgave, arrangerte vi en ”KOM OG PRØV HANDBALL”- dag lørdag 3. oktober i Ørstahallen, der vi greide å aktivisere i overkant av 35 unger fra 1.- 5. klasse, fortrinnsvis fra Åmdal og Sæbø. 

Kom 1

Kom 16

Kom 9

 Kom 8

Flaskeinnsamlinger er den viktigste ”sikre” inntektskilden for handballgruppa. Da må alle foreldre og handballspillerne stille opp og gå fra dør til dør. I 2009 har vi hatt totalt tre innsamlinger; ei i februar, ei i april og ei i oktober.
Kakelotteriet til morsdagen ble i 2009 utført av J16 og 4.div damer, og solgt både i Åmdal.  Ørsta og på Sæbø. J16 og damelaget hadde også et eget lotteri i april, der inntektene gikk til å dekke utgifter for å reise på cup. Dette ble organisert av Åmdal.
I Norges Handball Forbunds lotteri er alle lag forpliktet til å være med. Vi får tildelt lodd etter hvor mange aktive lag vi melder på, og for sesongen 2009/2010 har vi bare 3.div damer påmeldt. Vi fikk loddene tilsendt i oktober, men leverte dem ut så sent at inntektene ikke kommer inn før 2010.

 • GAVER OG TILDELINGER:
 • SpareBank1 Volda Ørsta                                       kr.    4000,-
 • Ørsta Aktivum                                                     kr.    3000,-
 • VIKØrsta                                                             kr     1000,-
 • Tussa  (sammen med Åmdal)                               kr.    3000,-

SPORTSLIG:

Vi har ca. 40 aktive handballspillere fra Sæbø som spiller på laga våre, samarbeidslag eller andre lag i kommunen i sesongen 2009/2010. 

Sesongen 2008/2009 var en sesong med 6 samarbeidslag, mens for 2009/2010 har vi bare 2. Denne sesongen spiller resten av ”våre spillere” for de andre klubbene i kommunen, - enten på utlån eller de har meldt overgang.

For 1. gang i historien har Sæbø et damelag i 3.divisjon !!!  Sesongen 2008/2009 endte godt for vårt damelag i 4.div, så de ble kvalifisert for å spille i 3.divisjon. Vi måtte ta en runde med damene/jentene for å høre om vi hadde lag neste år, - og ble enige om å ta sjansen.

J16 vart også i sesongen 2008/2009 seriemeistrar , og dermed beste jentelag på Sunnmøre for 4. år på rad!

LAGA for sesongen 2009/2010 er;

 • * 3.div .damer  Sæbø/Åmdal                         - som Sæbø administrerer
 • * J16   Åmdal/ Sæbø                                    - som Åmdal administrerer
 • * 3.div herre  Ørsta                                                                                                                                 
 • *G16   Ørsta                                                                                                                                                                                        
 • * J12   Ørsta 

Vi har også to 9-årslag (2. – 5.klasse) som trener i gymsalen her på Sæbø på torsdagene og som deltar på cuper i stedet for å spille i serie.  I 2008/2009 spilte de som blandalag og i 2009/2010 er det 1 guttelag og 1 jentelag. Her er framtida for Sæbø-handballen, så vi er glade for at vi har flinke trenere som stiller opp for denne gjengen med mange handballtalenter.

Oppvarming  

Handball

PARTNERKLUBB MED MOLDE ;                                                                                        
En partnerklubb er en samarbeidsklubb. For vår del fungerer det slik at våre talenter får være med å spille på et høyere nivå enn får her. Dette er positivt for den enkelte, og for klubben vår i.o.m. at våre spillere utvikler seg og tar det med tilbake til våre treninger og kamper. For Molde sin del kan de bruke våre talenter for å forsterke sin egen tropp.   
Det er Else Marie Stokke og Malene Aambakk som har vært med på treninger i Molde, og spilt kamper for Molde i Bring-serien J16 (landsserien) høsten 2009. Våre spillere kan også bli brukt i 2.div damer hvis Molde ”vil ha” noen av jentene/damene.

CUPER;

I år som i fjor reiste J16 (spilte i J17) og damelaget (spilte i J19) ned til Fredrikstad i pinsa og deltok på Fredrikstad-cupen.

Guttelagene som Ørsta administrerte var med på Shell-cup i Kristiandsund.

UTVIKLIG / OPPFØLGING AV TALENTER ; 

RegionMidtNorge er den delen av landet vi tilhører,- landet er delt inn i 7 regioner. Så er regionen delt inn i 3 ( nord, midt og sør). Vi tilhører sør, som igjen er delt inn i 4 soner. Dette er et system talentene blir plukket ut gjennom.

Først blir ”mange” tatt ut på SUM-treninger (sone),- så blir de med mest talent der tatt ut til RUM-treninger (region sør). De beste her igjen kan bli tatt ut til RLM-treninger (Regionale landslagssamlinger) & Bylagstreninger (NM-lag). Her møtes alle talentene i RegionMidtNorge , fra Mosjøen i nord til Volda i sør. Det er her kandidatene til aldersbestemte landslag blir tatt ut.

I løpet av 2009 har disse av våre spillere fått være med på;                                                                                        

SUM = SoneUtviklingsMiljø -  samlinger i vår sone ;

SUM-94  : Nina Hustad Petter Årseth                                                                                                              

SUM-95  : Elen Holen                                                                                        

RUM = RegionaltUtviklingsMiljø  - samlinger i region Møre og Romsdal:

RUM-92/93 :  Sivert Årseth, Else Marie Stokke, Malene Aambakk,  Silje Anette Sandnes      
Alle var uttatt til Talent-turneringa for Midt-Norge i Trondheim i oktober .

NM & Bylag   = hver region i landet stiller med et  1 jente- og 1 guttelag i både NM15  (Bylag)  og NM17 (Region) - samlinger for hele Midt-Norge  ; 

 • NM 15 våren-09 : Else Marie Stokke, Malene Aambakk
 • NM 17 høsten-09: Malene Aambakk
 • Malene er tatt ut og spiller for NM for Midt Norge våren 2010.

RLM = RegionaltLandslagsMiljø =–samlinger for hele Midt Norge:                              Disse samlingene har som mål og gi ambisiøse, motiverte og unge handballtalenter en  kartleggingsarena for yngre landslag. Samlingene ledes bl.a. av trenere til junior-/ungdomslandslaget. Samlingene/treningene er på ca 5 timer og holdes i Trondheim.  

RLM 92: Sivert Årseth, Else Marie Stokke , Malene Aambakk                                       

GRATULERER og takk for innsatsen til våre flotte representanter !!  

RLM 111      Sivert

 

DOMMERE :

Vi hadde heller ikke i 2009 egne dommere i serien og måtte derfor betale gebyr (bot) på kr. 2500,- for dette.

TANKER FRÅ STYRET  v / LEDER MARI-ANNE :  Målet vidare er som tidlegare at flest muleg barn og unge er med i handballsporten. Vi er veldig glade for at det gror så godt blant dei yngste. Vi må jobbe for å behalde desse aktive i mange år framover fordi det er dei som er framtida til handballgruppa på Sæbø. For å klare det er vi avhengig av at støtteapparatet rundt dei fungerar. For å få til det må foreldra bli engasjerte og føle at det både er sosialt og kjekt!

Vi saknar ny gymsal på Sæbø noko vi trur hadde vore til stor hjelp for å halde aktiviteten oppe, vi hadde då kunna hatt treningane på Sæbø til spelarane er eldre enn 10 år, og vi kunna spelt kampar her.

Sæbø har i år ansvaret for B9 (22 spelarar fordelt på 11 jenter og 11 gutar!) og dame 3. divisjon Sæbø/Åmdal etter at vi noko overraskande rykte opp frå 4. divisjon forrige sesong.
Trenarkabalen denne sesongen har gått greit og vi håpar at trenarane vi har no vil fortsette med det arbeidet dei har starta.

Økonomien er denne sesongen er den største utfordringa. Det kostar å reise langt på kampar pluss at vi har mange arrangement med dyre dommarar og hall-leige. Vi har også invistert i nye drakter til alle spelarane og alle har fått kvar sin handball. For dei neste 3 åra har vi greid å få Sparebank1 Volda/Ørsta som hovedsponsor, der dei vil sponse handballgruppene i Sæbø og Åmdal med tilsaman 25000,- pr.år.                     

Samarbeidet med Åmdal fungerar godt og det vil sansynlegvis vere avgjerande for om Sæbø også i framtida skal greie å stille lag i dei eldre årsklassene.

Vi oppfordrar alle laga til å reise på cup fordi dette gir ein flott slutt på sesongen og det er lærerikt! Her må foreldra vere med å ta initiativ, ingenting går av seg sjølv.

Handballgruppa takkar alle som er med på å halde handballen i gang på Sæbø: Spelarar, trenarar, ”oppmenn”, foreldre, sponsorar og alle andre som er med å støtta handballen.

Så eit lite hjartesukk!

Vi er no inne i ein sesong med mange nye og unge spelarar som har starta opp med å spele handball. Vi har 22 spelarar under 10 år som utgjer eit "generasjonsskifte" i handballgruppa. 
Valnemnda i handballgruppa slit med å få folk i alle verva og vi som  har sete der i fleire år går ut. Vi håpar at det løyser seg og at nokon "ser seg syn med" å gå inn i gruppa, spesielt leiar er vanskeleg å få tak i. Litt arbeid er det men ikkje meir enn at alle greier det!! 
 
Vi som går ut av styret har hatt ei triveleg tid med mykje kjekt saman med trivelege ungar og ungdom!

Vi oppfordrar foreldre, ev. besteforeldre eller andre interrisserte om å fortsette arbeidet med å halde liv i handballen på Sæbø!

Gunn Homberset og Monika Eikrem tek takknemleg imot nye styremedlemmar!
Tak kontakt!

Handball er kjekt!

Med helsing styret ; Jan Rune, Trond,  Øyvind, Wenche, Anna Dorthea og Mari-Anne