Dei to legestillingane som var nærmast umogleg å få søkjarar til for ei tid sidan, har no fått fast tilsette og kvalifiserte legar. Dette er gladmeldinga helseleiaren i Ørsta kommune kunne offentleggjer til oss i dag.

At Sjur Reinertsen vart midlertidigt tilsett i August og har funne seg godt tilrette i arbeidet i Hjørundfjorden, har ein samanheng med at Vartdal også no har fått seg lege.

Ein medverkande årsak til at Sjur søkte vidare på fast tilsetting, var at han fekk overtale sin gode kammerat frå Bergen, Håvard Ramsli, til å søkje på legestillinga på Vartdal. Håvard Ramsli er utdanna lege og er 33 år og opprinneleg frå Sunnmøre og kjenner godt til distriktet. Han vart også tilsett i fast stilling på Vartdal i går.

img_1046

Det skulle vel ikkje være i tvil om at damene på Hjørundfjordheimen likar og gjerne vil at lege Sjur skal fortsette som lege i Hjørundfjorden, når ein ser kva som står på denne spesialbestilte koppen til han. (foto Hjørundfjordheimen)

Men kor lenge desse to legeheimlane i dei to distriktlegestillingane for Ørsta kommune får ha sin arbeidsplass på Sæbø, Bjørke og Vartdal, ligg i politikarane sine hender- seier helseleiar Frode Urke. Vi i administrasjonen har berre med å gjere det som kommunestyret bestemmer og eg vil håpe at det vert snarast klare retningslinjer å halde seg til, for desse to nye legane.

- Kjenner du til om Reinertsen vil busette seg på Sæbø?

- Han skal få tilbod om å bu i dokterhuset på Sæbø dersom han ynskjer det, men etter det eg forstår så må det avklarast om kona får seg jobb her i distriktet. Kona også er legeutdanna og er ferdig med turnustenesta i Volda no til våren, og då må nok dei to sjå seg om etter ein ny stad og bu.- avsluttar Frode Urke.