Løysinga på gårsdagens oppgåve var Hanne Stokke

Sluttstilling i konkurransen:

18 poeng
Arne Jon Rekkedal

9 poeng
Jonny Flatnes

8 poeng
Karin Flatnes

7 poeng
Linda Flatnes

6 poeng
Bente Rekkedal Fjørtoft
Hilde Flatnes

5 poeng
Kolbrun Gunnarsdottir
Magnar Leknes

4 poeng
Elisabeth Å Dimmen

3 poeng
Else Marie Stokke
Sølvi Anita Rekkedal

2 poeng
Ivar Svein Mo
Roy Lillebø
Roy Magne Mo
Vidar Stokke
Knut Riise

1 poeng
Rikke Dahl
Arnfinn Mork
Elen Maria Holen
Helen Beate Flatnes

24. desember: kven er nissen?

2009_des__24

Løysing:
http://www.hjorundfjord.no/grafikk/artiklar/legsekretaer_og_dokter.jpg