Handballgruppa kjem i løpet av første veka etter nyttår på dørene ril alle husstandar i Bondalen, Urke, Øyelandet og Sæbø. Vi ynskjer oss medhjelparar frå Bjørke, Standal og Trandal om nokon kunne tenke seg det.

Ta kontakt med Trond Holen på tlf.  92 88 12 85 om du vil hjelpe oss eller har flasker som du vil gi oss og bur andre plassar.
Jon Arne tek også imot flasker på Bellingen.

Pengane går til utstyr og div. andre utgifter som fyl med det å drive ei handballgruppe.

Ta vel imot dei blide handballspelarane som kjem rundt om på dørene på Sæbø, Bondalen, Urke og Øyelandet.
Heile handballgruppa med foreldre stiller opp og gjer ein fantastisk innsats til beste for alle spelarane våre.

På forhand takk!

Med helsing handballgruppa.