Folk i Storfjorden fekk sjokk når dei las i Møre nytt at legekontoret på Bjørke skulle legges ned etter nyttår.

Det var litt av ei julegave til Storfjorden.

Var det taktikk frå nokre at dette kom nå til jul nå når folk ikkje hadde tid til å forsvare seg?

Aksjon blir det uansett i jula!

Politikerane viste lite og inkje om dette vedtaket.

Eg trudde at politikerane hadde vedteke å få en lege ansatt på 100 prosent stilling Hjørundfjorden.

Eg trudde og at det var politikerne som styrde kommuna!

Tida som legen bruker på Bjørke burde utvides til full dag,dette på grunn av at den nye legen har fast timebestilling, og mange får ikkje kome til legen den dagen han er på Bjørke.

Nokre ganger kjem han heller ikkje på grunn av at han må på nattevakt i Ørsta.

Dei som set opp nattevaktane veit godt om at legen tirsdagene skal til Bjørke.

Eg såg denne tendensen til å undergrave opningstida til legekontoret på Bjørke.

Utstyr til legekontoret på Bjørke, som data ol, har heller ikkje blitt oppdatert.

Eg såg også her undergarvinga av kontoret.

Det einaste folk frå Kommuna har gjordt på Bjørke, er å knuse klokka som helselaget eig på Bjørkekontoret.(kva tid kjøper kommuna ny klokke?)

Legekontoret på Bjørke er gratis for kommuna, då Tussa held kontor som ei gave til Bjørkefolket.

Kommuna betaler kun vask på Bjørkekontoret.

Nokre synspunkt om Legekontoret på Bjørke:

  • Bjørke legekontor skal fortsette, noko anna er ei skam for kommuna.Kva yter vi gjennom Tussa i penger til Ørsta Kommune?!
  • Nokre samanligna Hjørundfjorden og Vartdal og dette er endå til folk som er fødd i Hjørundfjoden som har slike meinger.(skulle ikkje tru dei var fødde her)
  • Vartdal er ei lita bygd som er landfast uten sjø som skil bygdelaga.(mindre folktal er det og der.)
  • Hjørundfjorden og Storfjorden dekker fleire kvadrat kilometer med spredde busettinger lang fjorden.Det går ikkje ann å samanligne desse bygdene.
  • Det går ikkje an å skysse folk på båt til Sæbø då det ikkje er teneleg kai på Bjørke for folk med rullator ol. Kva koster ny flytebryggje på Bjørke (300.000)?
  • Tida legen er på Bjørke bør heller utvides enn reduseres til null.
  • Legen har så mykje å gjere i Hjørundfjorden at vi treng han heile tida.


Takk til Sveinung Berge for rask reaksjon.

Eg ringde sjølv NRK for å syneligjere kva galskap nokre driv med i administrasjonen i Ørsta Kommune.

Aksjon!

Folk i Storfjorden reiser seg til kamp.

Bjørke Grendalag kjem vel på bana?

Folk vil ta med seg Tussa Kraft og flytte til Horningdal Kommune.  

Nå i desse juletider.

Tenk på dei gamle og sjuke.

Har vi ikkje nok penger i kommunakassa så hiv heller ut nokre papirflyttera på RÅDHUSET.(dei har vi nok av!)

KVA ER DI MEINING I DENNE GALSKAPEN?