gras

Du kan berre støtte eit av laga om gongen, men du kan byte på kven du vil støtte. Det vil seie at du kan gi kvart av laga di støtte kvart sitt år, eller kvar sin tredel av året, eller rett og slett bestemme at all di støtte skal gå til eitt lag alltid.

Bondalen Helselag sitt orgnr er 993605883

På vegne av alle registrerte lag og organisasjonar i Hjørundfjord ber eg om at du som tipper registrerer ein grasrotmottakar slik at sårt trengte kroner kan kome lokale lag og organisasjonar til nytte. 

   Grasrotandelen_logo_RGB