BFUL vil også i år dele ut prisen "Årets Bondaling" til ein person som har utmerkt seg gjennom året med ein innsats til felles beste. Då er det viktig at vi får vite om personar som fortener ei slik utmerking.

Framlegg til kven som skal få prisen i år kan sendast til leiar i BFUL, Janne Solhaug:

solaas@tussa.com