Speidarane skal lære seg mange ulike ting.

100_0946

 Vi skal kunne lage bål...

100_1015

lage ulike ting med kniv....

100_0959

koke kakao....

100_0938

sette opp lavvo....

100_0989

ha det kjekt :-)....

 

Speidarane startar oppatt med speidaraktivitetar på Sæbø Bedehus og vil ha eit informasjonsmøte for foreldre og føresette onsdag 14. oktober kl. 17.00 på Sæbø Bedehus. Vi ynskjer at så mange vaksne som råd møter på Bedehuset denne dagen slik at vi kan informere/bli einige om korleis vi vil legge opp sesongen.

Tysdagar vil vere fast dag for speidarane, og vi vil tilpasse møta til fergetidene for dei som bur inne i fjorden.

Vel møtt!

For Sæbø KFUM-KFUM

Foreldrerepresentantane Monika, Irene og Elisabeth