Så er det klart - Møre bispedøme søkjer etter ny prest i Hjørundfjord og Storfjorden sokn.  Og ikkje berre det, det vert lyst etter ei fast- og 100 % stilling.  Det siste er verd og merke seg for rykta har gått om at det berre vert lyst ut ei 50 % stilling.

Hjørundfjord kyrkje

Hjørundfjord kyrkje på Sæbø.  Foto:  Ivar Svein Mo

Helsestasjonen på Sæbø har blitt lagd ned i løpet av året.  I sommar vart den mangeårige hjørundfjordlegen Bruno Hame pensjonist.  Han vart i alle høve inntil vidare berre erstatte av ei eittårig vikarstilling. Mange har også fykta at noverande sokneprest, Kåre Øygard, skulle bli den siste presten i Hjørundfjorden.  Det står sjølvsagt att å sjå om nokon vil søkje den ledige prestestillinga, men i alle høve kan hjørundfjordingane glede seg over at Møre bispedøme har lyst ut denne viktige stillinga.  Søknadsfristen er 8. november.  Er det teologar-/snart utdanna teologar der ute som er interessert i stillinga, kan de klikke her.

IMGP5712_1

Prestegarden på Sæbø.  Foto:  Ivar Svein Mo

Svært mange kjenner til den dårlege forfatninga som prestegarden/ prestebustaden på Sæbø er i.  Mange vil nok tenkje at ingen prest vil søkje stillinga dersom vedkomande må bu her.  Her er det også trøst å hente i stillingsannonsa.  Rett nok er ordlyden litt svakare her, men likevel står det å lese:

"Til stillinga er det tenestebustad med buplikt eigd av Opplysningsvesenets fond (OVF). Bustaden ligg for tida i Hjørundfjord. Bustaden er i dårleg stand og vil av OVF bli vurdert for totalrenovering, eventuelt ombygging."

Folket i Hjørundfjorden får vone at "bli vurdert" vert tolka på rett måte og dermed skulle ein tru at sjansen for å få søkjarar til stillinga vil auke.  hjorundfjord.no kjenner til at båe sokneråda i Hjørundfjorden, kulturvernlaget, Hjørundfjord bygdemobilisering og andre har brukt mykje tid på å få styresmaktene til å pusse opp det som ein gong var ei perle av ein prestegard.

Avslutningsvis må det også nemnast at Hjørundfjord sokn/Hjørundfjord kyrkje har vore heldig å fått ny organist.  Namnet er Marie Austrheim.