Aure grunneigarlag i Sykkylven har teke initiativet til å lage eit fylkesseminar for å få fram idèar om korleis tomme landbruksbygg kan fyllast med ny aktivitet. Rundt i heile fylket ser vi no mange tomme fjøs og låvar. Klare vi å skape nytt liv i desse? 

Stad: Sykkylven kulturhus
Dato: 13.oktober 2009

Program:
1000: Myldring med kaffe og ein liten matbit.

1030: Opning ved Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelinga

1040: Gamle, tomme fjøs og låvar. Problem eller ressurs? Presentasjon av det nasjonale prosjektet ”Ny bruk av ledige landbruksbygg” ved Per Olav Skjølberg frå Norsk Landbruksrådgiving

1100: Prosjektet ”Den raude låven” – frå nedfalls til ny bruk i Telemark.  Prosjektleiar Lars Lyngdal

1145: Kva skal vi med ein fjøs i sentrum? Om ny bruk av landbruksbygg i tettstadprosjekt og låven som bustad, Anne Gunn Mesel, Husbanken

1215: Lunsj

1300: Synfaring i klyngetunet på Aure – muligheiter og utfordringar. Informasjon frå grunneigarane

1400: Kaffe og kaker inne på samfunnshuset

1430: Utfordringar sentrum vs. landbruk. Njell Hoftun, Sykkylven kommune

1500: Kulturhistoriske verdiar i gamle landbruksbygg. Kva er viktig ved ny bruk? Fylkeskonservator Jens Petter Ringstad

1530: Frå 70-tals mjølkefjøs til serveringslokale. Historia om Nilsgardstunet i Stordal

1600: Oppsummering ved Møre og Romsdal fylke, landbruksavdelinga

Påmelding innan 09.oktober. Seminaret er gratis.

Hjørundfjord bygdemobilisering set opp gratis skyss til seminaret.

 

Påmelding til Ivar Svein Mo,  mosveise@tussa.com eller sms/telefon.90203236

 

 

Alle interesserte er velkomneOvernatting er mogleg på Aursnes Hotell, tlf. 70 25 45 55