Nokre saker eg vil følge med er.

1: Kven blir ny kulturminister ?

                                                                                                                                                                                                                            Eg håper på ein ny, då eg slett ikkje er fornøgd med den som har vore siste åra.

Mange er enige med meg i den saka.

2:Kulturen skal få meir i det nye busjettet regjeringa legg fram, men eg trur at dei store reiser med det meste av kaka.                                                              

Kulturskulene og kulturen ellers burde ha mykje meir av kaka.

3: Kor mykje blir det på den allsidige kulturen i kommuna sitt budsjett?             

Vil kommuna redde Kaihuset?                                                                  

Kaihuset er en av dei viktigaste plassene for dei unge som bur i Ørsta og for ungdom frå bygdene som går på skule i sentrum.                                                                                                             

4:Kva tid skal kulturen få dekt tapet etter at ølmonopolet la ned?

Kommuna har lova oss å dekke dette tapet.

Nå forsvinn kanskje og pengane frå butikkane.

Kulturen må kome på bana og kreve møte med kommuna og butikkane.

Neste år kan  kulturen sete uten penger frå både butikkar og kommune.

5: Fleirbrukshallen.                                                                                      

Eg håper dei som skal bygge hallen (kven det nå blir då)klarer å sette opp ei inntektside på drifta av hallen som går opp med utgiftene på minst 3-5 mill ellers så må kommuna kutte i andre tilbod både i sentrum og på  bygdene. 

Det skal bli tøft å få inn 300.000 pr månad til lønninger og driftsutgifter.

Det blir lite til kulturen ellers i Ørsta, vist kommuna må ta drifta av hallen over kulturbudsjettet. 

Har vi meir å kutta i kulturen  i Ørsta og Hjørundfjorden?

Kven skal bygge og drive hallen?

Kva blir timeprisen for leige /trening i hallen (1000 kr?)

Ei dansehelg for kulturen eller andre aktiviteter (30-40000 kr?)

Hadde vore kjekt  for lag /organisasjoner som vil leige hallen å få vete meir om dette

Følg med i saka!                           

http://www.orsta.kommune.no/modules/councilhandling.aspx?ObjectType=ePhorteCommitteeCase&ePhorteCommitteeCase.ID=8163&ePhorteProcessManagement.ID=6385

Åpner du Word fila så ser du kva dei gjorde på siste formannskapsmøte . 

                                                                                       

Det blir en spennende haust framover med mange viktige saker men når vi igjen ser juletredet lyse på fjellet då skal vi alle ta fri og ha ei hyggelig jul i lag.            Då får sakene ligge i fred ei stund.