Alle husstandar i Bondalen, på Sæbø, Urke og Øyelandet får besøk av våre kjekke handballspelarar veke 42 der dei fleste vil gå rundt onsdag 14. oktober. 

Vi vil også i år kome rundt i Åmdalen, Follestaddalen og Brungot. Truleg blir det i veke 43 eller 44.

Vi bed bygdefolket om støtte også i år, vi tek imot alle flasker og boksar som gir pant med takk! Vi satsar litt stort denne sesongen og treng alt vi kan få av støtte.

Bur du ein annan stad i kommuna og ynskjer å støtte oss, ta kontakt med Trond Holen på tlf. 92 88 12 85.

Dersom nokon på Bjørke og Standal,Trandal vil hjelpe oss med å samle flasker der blir vi glade!

På forhand takk!

Theo 2

Theo har no vorte stor gut på 2 år og han oppfordrar alle til å gi tomflaskene til handballgruppa!