Når flodbølga kjem inn Hjørundfjorden vil folket i bygdene ikkje verte varsla!

For Sæbø er bølga estimert til å verte 4 m høg. Kva dette vil ha å sei for barnehagen, sjukeheimen, skulen, hotellet, campingplassane, og for oss som bur i strandlinja, kan vi tenke oss. Pr. i dag er det ingen varselsystem oppe å går.

Ved tidlegare ulykker kunnne folket varslast via tyfonen på "brannstasjonen" Den er no demontert.

 Dei andre kommunane som vert råka av flodbølga(meiner det er 9 kommunar) får varsling på bl.a mobiltelefonen.Vi er valgt vekk for lusne kr.300 000. I beste fall er dette kunnskap-og historieløyse, i verste fall at vi nok ein gong ikkje er verdsett noko.

Eg velger å tru at Ørsta Kommune med administrasjon og politikerar ikkje har forstått kva dei sa nei til.

Under møte med leiinga i kommunen forstår eg vilje til å ta tak i problematikken.Fylkesberedskapsjef Kjetil Foldal har no invitert kommunen til møte om saken.

For meg som privatperson, og på vegne av folket i Hjørundfjorden,Vartdal og Barstadvika, som og vert råka, er det eit ufravikelig og  absolutt krav om at varslinga kjem på plass snarast.

Noko anna er rett og slett ikkje akseptabelt!

(Bildet er tatt av Kristine Lillebø 1989/90? og viser Alexander Riise Olsen som leikar i bamle barnehagen ved Bellingen, under stor flo)

Nytt bilde