Senterpartiet er det største partiet i Bondalen. Partiet fekk 99 røyster på valdagen og då er ikkje førehandsrøystene talde med.

Som vi veit er det svært mange som er avhengige av eit aktivt landbruk i Hjørundfjorden, Likevel har heile 63 brukt røysteretten på Framstegspartiet, partiet som har sagt klart ifrå at landbruksbudsjettet skal reduserast med fleire milliardar kroner om dei kjem til makta.

Men Det norske Arbeiderpartiet er likevel det nest største i Sæbø valkrins.  Partiet fekk 72 røyster.

valurne++(450+x+600)[1]

73,3 % av veljarane brukte røysteretten i Bondalen ved Stortingsvalet 2009.

Her er tala - utan at dei 48 førehandsrøystene er rekna med:

Det norske Arbeiderpartiet:                                      72

Sosialistisk venstreparti:                                          15

Senterpartiet:                                                         99

Kristeleg Folkeparti:                                                22

Venstre:                                                                  8

Høgre:                                                                   30

Framstegspartiet:                                                    63

Demokratane:                                                          0

Kristent Samlingsparti:                                               2

Kystpartiet:                                                               0

Miljøpartiet Dei Grøne:                                                0

Raudt:                                                                     2