Jeg har helt siden 1986 drevet med slektsforskning på data. Det var på den tiden jeg fikk min første datamaskin. Og siden den gangen, så har jeg brukt mange datamaskiner. Og har i dag en maskin med stor kapasitet.

            Omkring 1990, så begynte jeg og forske i min samboer Karin Hustad sin slekt fra Hjørundfjorden. Og jeg fikk god hjelp i fra bøkene til Ragnar Standal som har som kjent utgitt en serie på 5 bøker om gard og ætt i Hjørundfjorden. Og det ble etter hvert mange navn som jeg samlet i min database, og i dag så teller den over 30.000 personer. Planen min var, at jeg etter hvert som jeg fikk i stand min database, ville selge slektsbøker til folk fra Hjørundfjorden. Men jeg fikk ingen respons, kanskje kommer det av at folk fra Hjørundfjorden så på meg som en som kom uten i fra og begynte å rote i slekta. Så jeg gav opp, og hele databasen ble lagt bort på en CD plate, som jeg har tatt vare på.

            Så her for en kort tid siden, så fikk jeg en melding fra en mann i Kristiansund. Han hadde gått igjennom en haug med gamle aviser, og kommet over et eksemplar av Møre-Nytt hvor det sto en artikkel om meg og min database om Hjørundfjordætta, og hvor jeg ba om å bli oppdatert av folk i Hjørundfjorden om fødsler og brylluper som skjer. Han kunne bidra med data om sin bestemor som kom fra Hjørundfjorden, og da ble jeg tvunget til og ta frem min gamle database igjen. Og jeg så fort at det måtte bli en total gjennomgang av hele databasen. For i mellomtiden, så har jo alt som heter kirkebøker frem til 1930 blitt lagt ut på internett. Og bare det er et godt hjelpemiddel. Så nå er jeg godt i gang med og oppdatere hele min database over ætta i Hjørundfjorden. Men jeg har et ønske:

            Hvis denne slektsboken skal være leseverdig, så holder det ikke med en tørr oppramsing av navn. Det må være noe mer. Og dette noe mer, kan være bilder av personer, korte historier om personer enten muntre eller sorgfulle. Slike ting vil gi liv i slektsboken, for det viktigste i et menneske sitt liv, er å kjenne sin egen slekt så godt det lar seg gjøre.

            Så mitt lille ønske er at folk fra Hjørundfjorden, eller som har tilknytning til Hjørundfjorden, sender meg bilder, og historier. Dette kan sendes enten via mail til fjellman@online.no eller til min adresse: Postboks 42, 3411 Sylling. Takk for oppmerksomheten

Victor Fjellman