FAMILIESYKKELLØP

PÅ SÆBØ 

30. august 2009

 

 

 

Påmelding ved klubbhuset kl. 14.30-15.30.

 

Både start og mål blir på klubbhuset, der du også kan øve på sykkelferdigheiter etter løpet.

 

Vi ynskjer at det blir sykla i små grupper, med minst ein vaksen som ansvarlig. Du vel sjølv kor langt du vil sykle.

Det er drikkestasjonar undervegs og kiosksal ved klubbhuset.

 

Påmelding  : kr.30 pr.person eller kr. 100 pr familie.

 

Premier blir trekt ut på startnummer.

Sal av lodd med flotte premier.

 

Hugs å bruk hjelm når du syklar!!!!

 

Vi håper at mange vil delta og at det vert godt kiosk sal. Dette er eit av dei få arrangementa som barneidretten tener pengar på, og vi treng pengar til å subsidierer svømminga i varmtvannsbassenget i Volda. Det vert svømming frå og med søndag 11. oktober og til 29. november. Dersom det er god oppslutnad vert det svømming vidare på nyåret i 2010. Meir info om svømminga kjem litt seinare.

 

ALLE VELKOMNE !!         

 

BARNEIDRETTSGRUPPA

SÆBØ I.L.