CIMG8409

Denne barnevogna har min oldefar B.O Wille kjøpt for ca 100 år sidan,vi trur den vart kjøpt til hans fyrste barn Judit Wille seinare gift Hustad..Judit hadde vore 99 år no hadde ho levd.

Vonga vart kjøpt  i Ålesund hos Gjørts og var mest sannsynleg vis brukt, så ho er nok godt over 100år.

CIMG8403

Min oldefar vart tidleg enkemann og satt att med fire små. Det har vorte fortalt frå Judit at han lempa tre av ungane opp i vogna og trilla dei fram til Fredly på julefest:) dei hadde biksaumara til sko på seg. Vil no tru det vart bra trangt om plassen.

CIMG8404

Litt manglar etter mange års bruk, men eit fantastisk syn.

CIMG8403

Eit staseleg syn ,eg synest og sjå min oldefar trilla gjennom Sæbø garden med denne og fire unga .

CIMG8406

Dei hadde sporsvogn også den tida,denne veit vi er 99 år og mest sannsylegvis laga i Willa garden. Judit,Anna og min bestefar Odd Wille vart trilla i denne .

CIMG8405

Litt manglar her og der ,men skal nok fiksast på.

CIMG8407 

Har nok vore brukt både  til daglig bruk ,og til leike gjennon årenes løp.

CIMG8408

 

Desse to vognene vert godt tatt vare på i Willa garden og vert og sjå i tida fram over. Så den som gjeng forbi må gjerne stoppe og kikke.