KVAMSEDALSRESET 09 069

Med blå himmel og med friskt mot, rusla vi oppover vegen mot Vasstøylen.

KVAMSEDALSRESET 09 070

Vel oppe skreiv vi oss i boka og fekk oss ei lita drikkepause før ferda gjekk vidare.

Anette, Petra, Alvhild, Ingvild, Anne, Nina, Janneche, Wenche, Linda, Jorunn, Unni, Ansgar, Terje og Henrik. 

KVAMSEDALSRESET 09 073

Karane som var med denne gongen , Henrik, Terje og Ansgar gjekk rundt vatnet og vidare opp den vegen.

KVAMSEDALSRESET 09 075

Vi andre gjekk den vanlege råsa opp mot kvamsedalsreset.

Linda, Anette, Janneche, Ingvild, Jorunn og Unni.

 

KVAMSEDALSRESET 09 077

Kva vert denne høgda og dalen kalla? Vasstøylsvatnet i framgrunnen og Dukhornet ligg i skodda i bakgrunnen.

KVAMSEDALSRESET 09 079

Som perler på ei snor gjekk vi langs råsa mot målet.

Alvhild nyt utsita nedover dalen.

KVAMSEDALSRESET 09 080

Då vi kom opp på høgda openberra seg eit syn som får Tidemann og Gude sitt bilde til å falme!

For eit vakkert syn!

KVAMSEDALSRESET 09 081

Lite snøv att i dalen , men vi slapp å verte våte på føtene.

KVAMSEDALSRESET 09 083

Her ei lita samling med drikkepause og litt "knask".

Linda, Marit, Unni, Alvhild, Janneche, Bente, Petra, Ingvild, Jorunn og Anette.

KVAMSEDALSRESET 09 086

Då vi kom fram på reset mot Kvamsedalen møtte vi "karane"

Dei kom over skaret via Trolldalen, Trollvatnet kan skimtast i venstre hjørnet.

KVAMSEDALSRESET 09 087

Bente lurer på ein snarveg til Skår, du kan sjå skiltet i ura midt på bildet. SKÅR.

KVAMSEDALSRESET 09 088

Kvamsedalsvatnet i sikte, men vi får ta turen ned ein annan gong.

Anne ,Unni og Bodil.

KVAMSEDALSRESET 09 090

Nutte kikar etter saudene , her er rikeleg med mat til dei.

Anette ,Petra, Ingvild og Marit.

KVAMSEDALSRESET 09 096

Skodda kom sigande og skapte ei trollsk stemning til oss på heimveg,

KVAMSEDALSRESET 09 101

Breen pusta ein gufs etter oss og ynkste oss velkommne att.

KVAMSEDALSRESET 09 104

Og når sola framleis brenn i fjella må me takke for denne gong, finare ettermiddag skal du leite lenge etter.

 NESTE TUR ER KLOKKURA, TRYVATNA

VEL MØTT!