Gravsteder er spesielle slekts og kulturminner. Mange reiser svært langt for å finne konkrete spor fra slektens fortid, og blir svært skuffet når disse familieminnesmerkene ikke lenger er der.

-Gravminner eldre enn 60 år må ikke fjernes uten samtykke fra Fylkeskonservator.

Utfra Fylkeskonservatorens anbefalinger  kan så kirkegårdsmyndighetene fatte den  nødvendige beslutning om bevaring eller freding._Det skal svært vektige grunner til ikke å følge Fylkeskonservatorens anbefalinger. Ved uenighet kan saken klages inn for bispedømmerådet.-

Lokale historielag hjelper gjerne til i denne avveiningsprosessen.

Blir unødig mange graver slettet, for eksempel på kirkegården på Sæbø?