Tua på Hustadneset-09 025

Her ser vi Haldis og Linda med Nordangsfjorden i bakgrunnen.

Tua på Hustadneset-09 026

Jorunn, Marianne og Bodil, vått og varmt.

Tua på Hustadneset-09 029

Bernt Arve var "hare" og vips var han komen på toppen i full fart, kan du ein snarveg skal tru?

Tua på Hustadneset-09 027

Her er mykje blåbær i marka, litt lite mogne men vi måtte prøvesmake.

Neste tur er gunnar-råsa, møt ved fergekaia kl 1730 pga parkering for dei som har bil.

Denne turen er ein del av programmet til naturfestivalen.

VEL MØTT!