I høve at "dokteren vår" skal over i pensjonistane si rekkje ynskjer me å invitere folket i heile Hjørundfjorden til sommarfest fredag 26. juni kl. 17.00.

Me samlast ved Hjørundfjordheimen der det vert ei utandørs tilstelling med hyggeleg samver med litt program og matykt.

Det vert enkel matservering der me vonar at dei fleste tek med eit matfat. Me oppfordrar også dei som bur nermast om å ta med seg campingstol.

Vel møtt til alle store og små, unge og gamle Hjørundfjordingar!

Helselaget v/festkomiteen