Høgereset-09 001

Vi var ti som møtte opp denne måndagen.

Det var ingen sommartempratur så vi heldt eit godt tempo.

Snøven låg endå langt ned i fjellsidene.

Høgereset-09 002

Fyrst ein pust i bakken her på Årskogstøylen før vi gjekk vidare på Høgereset.

Hilde, Janneche, Nutte, Linda, Marit, Jorunn, Haldis, Kari og Bente.

Høgereset-09 003

Her er det stor konsentrasjon og godt samarbeid for å få skrudd på mutteren i nordavinden.

Bak ser de Nøvedalen er bra kvit av snøv endå.

No vil vi gjerne ha sommarver og varme til dei andre turane denne sommaren!

Vel møtt neste gong på Høgenausa.