Det var stor dramatikk for dei to uheldige tandemhopparane på søndag.

Kvistad. Tandem landing 02_1_1Under sjølve underhaldninga på scena søndag gjekk straumen i 13 tida, men etter nokre minutt kom den att og alle pusta letta ut. Men det skulle vise seg at problemet var ikkje løyst. Etter nokre minutt fekk vakmannskapet i Tussa beskjed om at eit tandemhopp hadde gått skikkeleg gale og hamna i høgspenten på Kvistad, og det hadde gått bra med dei to.

Fallskjermen hang i linja, men gjorde ikkje overslag, slik at mannskapet kunne vente med å ta straumen til ein pause i programmet.

Ei slik kort utkobling som var fyrst, er ikkje uvanleg då årsaka kan være ein fugl som flyg inni linja og den dett i bakken, og linja vert ikkje kortslutta lenger. Men denne gongen var det ein skikkeleg storfugl og mannskapet har ikkje opplevd maken til flaks dei to hadde.

-Vi torer nesten ikkje å tenkje på kor gale det kunne ha gått seier augnevitne.

 

 

Kvistad. Tandem landing 03_1_1

Kvistad. Tandem landing 04_1_1 Kvistad. Tandem landing 05_1_1

Jorunn Hauge og Snorre Meek

Snorer og skjerm er snara seg fast i linja
Kvistad. Tandem landing 06_1_1 Kvistad. Tandem landing 07_1_1
Veret kan ikkje verte betre til slikt arbeid Etter 25 minutt er jobben gjordt og programmet kan fortsette, etter straumen er komen att

 

Alle foto, Endre Stokke sin eigedom!