20070517_0450

 

17. mai 2009

 

11.00 Familiegudsteneste ved Sokneprest Kåre Øygard

11.30 Matsalet startar

12.30 Markering på bautaen v/born frå skulen

13.00 Oppstilling av 17. mai tog 

        1. Flaggborg-konfirmantane

        2. Sæbø skule

        3. Generasjonskorpset

        4. Sæbø barnehage

5. Lag og organisasjonar

14.00 Leikar på idrettsplassen

15.30 Folkefest ved skulen

       Festleiarar Maria Kalvatn og Gaute Myhre Holen

       Tale for dagen v/ Cecilie Torbjørnson

       Born frå barnehagen underheld

       Ungdomstale v/ 9.klasse

       Elevar ved Sæbø skule underheld

       Generasjonskorpset

 

18.00 Matsalet sluttar