Bygdemobiliseringa si tilmålte tid er snart over, og planane om nærmiljøanlegg på Kapteinkvia er framleis berre planar. Nemnda har reist ca 90.000,- i kontantar og tilsagn, og ventar no på 2de året på at kommunen skal kjøpe området.

Grendalaget, Idrettslaget og Helselaget er blitt samde om å ta over ansvaret for prosjektet. Men, her trengst det folk som ivrar for å delta med arbeidsinnsats og meiningar. Vårt framlegg er å dele det store prosjektet opp i mindre prosjekt og snarast råd starte med prosjektering av ei sandvolleyballbane. Den er teikna inn som "aktivitetsflate grus" i teikningane, lengst bak mot skogen.

kapteinkvia - stor

Vi ber om innspel på teikningane. Kva kan vi sløyfe? Kva anna treng vi? Kva med badestranda? Plassering av sandvollyballbane? Kva standard må det vere på denne?

 

I tillegg treng vi hjelp av bygdefolket. Vi treng deg som er dyktig til å skaffe pengar, deg som kan skrive søknader om tippemidlar, deg som kan lage tekniske kalkyler og kostnadsrekne desse og deg som kan leie ei slik gruppe. Meld deg snarast til Grendalaget, Idrettslaget eller Helselaget.