Stokkane må vere omlag 50 em i diameter og 120 cm høge. Dei må vere knutrete, ha hatt grove greiner- så Standal kan ta utgangspunkt i dei for nase, auge osv..

Mange av trolla Standal har laga står utstilde ved campingplassar, hotell og rastestadar. No vert det kanskje to som står att på Sæbø- eller vi kan auksjonere dei bort.

Er det nokon som kan ofre eit tre, eller to?.

Ta kontakt med Synnøve Rekkedal Hill på tlf. 913 26 967