I ein gammal album som eg har arva etter onkel Edvin (Riise), er der eit bilete som heiter kommunetraktoren. Dette må vel vere frå før krigen? Kanskje nokon veit meir om den? Her har du den i alle fall.

Gammal kulturhistorie 003

Frå venstre Larsarapp,  Nygårds Martin ? Far min Johan K., og onkel Edvin.

Som de ser er traktoren godt skodd og forspent ei skålhorv.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Der fanst 3 slike skogaløder inne på Sledalsbøen, fortel Einar Slettedal.

Sevrinløda kan korkje Einar eller eg huske, men den avbilda studerte eg mang ein gong når eg var på veg til setra. Eg tykte det var rart at dei ikkje hadde råd til anna enn einegjerde til bordkledning. Akkurat maken stod nede ved elva rett nedafor.

Høyet vart plassert inne i lødene for å verte lagra og køyrdt heim om vinteren. Eg fekk forresten høyre mang ein gong når vi sætte høy om kvelden, (raka saman høyet til små såter for at ikkje dogga skulle bløyte for mykje om natta), at finare såter enn Sledals Syver sine kunne ingen lage. Såtene til Sledalsfolket beundra  dei når dei køyrde på setra om kveldane, nettopp kring den gamle skogaløda.

Gammal kulturhistorie 008

Kanskje var det tanken på såtene hans Sledals Syver og vemod over farne tider som fekk onkel Edvin til å ta dette biletet i ca. 1965 før den rausa ihop.

Eg har kanskje arva frå begge sider dette med å "stoppe tida" ved å ta bilete av av det meste. Om ikkje lenge har det sin verdi, og kan lettare få fram minnet om ei anna tid.

 Eg har forresten aldri fått heil klarheit i kvar torva vart brukt etter at den var tørka i torvhuset. Var det nede på Skår innblanda i gjødselen, eller var det som brensel på setra?

Nokon veit kanskje meir og kan kommentere det?

Torvhuset 001

Dette biletet var teke i 1991, ein laurdag føremiddag over skoddehavet.

No, snart 20 år seinare finst korkje Kjetil eller torvhuset. Men eg har bilete.

Av Kjetil har eg heldigvis svært mange bilete...