Ein kan sjå at Skulenbuda ikkje er flytta dit ho står i dag, over gata for Villehuset. Elles talar biletet for seg.

Gammal kulturhistorie 002

Dette er nok omlag 80 år sidan.

Dei kunne å bygge båtar den tida også. Fine linjer spør du meg. Kanskje kan nokon namnet på båten også? Kven fotografen er veit eg ingenting om. Sjølv om det stod i eit album til onkel Edvin, så var dette lenge før han hadde fotoapparat.

Midt i mai 037

Det har no vore gjort litt på 80 år.