Sjukehusprest Sigrid Sigmundstad innleiar til samtale om alternativ behandling og "varme hender" .

Det gjere ho på bakgrunn av mediamerksemda som m.a "snåsamannen " har fått denne vinteren. Tittelen på foredraget verte :Innleiing til samtale og "varme hender" ,tru og overtru og det å trengje hjelp.

Bedehusstyret  ønsker alle VELKOMNE. Fyrer i peisen og venter med litt god mat og godt prat:)