Eg trur ikkje at denne fuglen er på besøk her kvart år, men nesten.  Rundt tida då skulane har vinterferie dukkar han gjerne opp - fuglen frå det høge nord.  Namnet er Sidensvans (Bombycilla garrulus).  Den hekkar visstnok til vanleg berre  i Aust-Finnmark, men visstnok ikkje kvart år.  Etter kvart som det minkar med mat nordafor, kjem den på jakt etter bær lenger sør.  I fylgje internettsida Miljolare.no skal den overvintre i Nord-Europa.  Same kva - koseleg er den.

IMGP9377

Når fuglane kjem sørover, kjem dei i flokk.  Det var ikkje så mange som sat i Storelønnen vår i dag, berre 9 stk.  Her er sju av dei.

I eit tre utanfor huset står det att eit prydtre med bær.  Eg har rekna med at desse bæra har vore giftige, men Sidensvansen ser ut til å like bæra svært godt.  Vi får vone at den veit kva den gjer.

IMGP9402 kopi IMGP9403 kopi

Denne fuglen ser litt morsk ut, men den fekk i seg mange bær.  Kanskje dukkar fuglane opp i morgon også for dei fekk ikkje med seg alle i dag.

Sidensvansen er tydelegvis ikkje så folkeredd.  Eg fekk fotografere den på heller nært hald, men den flytta jamt på seg slik at den ikkje var heilt lett å få den skarp.  Det må vel også nemnast at eg vart vel ivrig for plutseleg høyrde eg eit knas - eg trakka på det beste brilleparet mitt...

IMGP9387 kopi IMGP9392 kopi

Fuglen passa sjølvsagt på at eg fekk fotografere den både frå framsida og bak.

IMGP9394 kopi

Kabelen er litt i tjukkaste laget.

Og til slutt var det berre å ta turen attende til Storelønnen.  Det var kjekkast der - i lag med dei åtte andre.

IMGP9369 kopi

Så er det vel berre å ynskje god tur vidare til neste bærtre.