Sidan i haust, har 8-10 klasseelevar arbeida med Norsk Musikk. Mykje tid, sveitte og frustrasjon har blitt lagt i arbeide, men no er vi i mål. Dykk kjem til å få høyre låtar som Forelska i Lærer’n og Neste Sommar.

Det vil bli framsynt ei blanding av dans og akrobatikk. I tillegg har vi laga musikkvideoar. I pausen vil det verte høve til kjøp av mat v/10 klasse.

Gjengen

  Det er Sæbø Ungdomsskule som står for musikk prosjektet

Prisen: Kr 50 for vaksne

            Kr 30 for born

Vel Møtt!