Hugsar du den gongen Øyragata var gruslagt, utan aldersheim mot sjøen og ikkje fortau eller gangfelt? Gata er nesten ikkje til å kjenne att:

øyragata

Bak husrekkja til venstre såg det slik ut:

jenny ved klesnora

Medan utsikta mot vest var slik:

øyragata mot aust

Ein kan lære mykje av bilder frå ei svunnen tid. For meg er jonsokfeiring synonymt med Kapteinkvia. Men dukkar det ikkje opp eit bilde som viser at ein tidlegare feira jonsok i presteløda.:

presteløda

Ja da, det var mykje meir folk i Hjørundfjorden før. Sjekk berre dette bildet frå Søndagsskulen i Sæbø:

søndagsskule

Bildet er frå slutten av 50-talet, trur vi. Nokon som kjenner att seg sjølv eller andre?