Regulert

 

Kva er regulert spør folk og kor stort er det.
Legg det ut på portalen så vi får sjå området skreiv nokon til meg.
Dere må marknadsføre at dere har eit slikt område var ei oppmodinga.
Klart folk skal få sjå området.
Legg inn Kart/Bilde som ligg på nettet frå Norkart.

Her ser dere Det regulerte området på Bjørke.

9 mål er regulert til industri

Området som er farga lilla er Idustriområdet som det stod om i Møre Nytt.     

Område merka gult er regulert til Boligtomter 3 stk som er ledige og 3 tomter som det er bygde hus på i dag. Brun tomt er Bjørke Bedehus og Blå tomt er butikken til Per Johan Bjørke

Område merka blått i mitten er til Butikk-sørvisbygg-Bensinstasjon ol.

Område Blått/lilla område ved elva er uttatt til Kontor/næring ol

Område Mørk trekant er Leikeområde tilknytta boligtomter.

Gult område ved sjøen er naustrekka.

Grønt område  skal det ikkje bygges på.

Området stod ferdig regulert i 87.

Bjørkingene kjempa lenge for å få dette området regulert men løysinga kom  først då  Tussa Kraft skulle gje Bjørkingene tilbake området dei hadde i Tyssamyrene.  

Grunneigarne i Bjørkevikja fekk då kvar sine 5 mål  2X5 mål  med dei andre Bjørkingene i Tyssamyrene for å få fortgang i planen.

Vi er heldige på Bjørke som har dette området.  

En reguleringsplan gjeld  heilt til en ny blir laga.  

Dei som er intriserte i å få vete meir om området får tak i kart og opplysninger hos Ørsta Kommune.

Er du intrisert i å finne på noko på Bjørke er du heilt sikkert vekommen.

Vi treng folk med idear .

Eg fekk spørmål om nummer på planen og kart nummer ol.

Legg derfor inn godkjenninga av planen der dere kan finne nødvendige nummer.

Godkjenning   Plan