M.a. meinte nokre at ferjekaia burde dreiast så den vart liggande meir parallellt med land. Ved å leggje den på denne måten får ein både meir oppstillingsplass for bilar og det vert og mogleg å byggje heile den flotte piren som HB har planlagd.

Den største fordelen med denne plasseringa synest eg likevel er at ein slepp ny riksveg gjennom sentrum, anten den vert lagd gjennom prestehagen eller mellom Bellingen og Mjøllageret. Dersom ferjekaia vert liggande i Sandvika må det lagast ny tilførselsveg og eg kan vanskeleg sjå for meg andre alternativ enn desse?

 

Visjon 3

 

Visjon 4

 

Visjon 5

 

Eg vil rette ei spesiell takk til Bjarne Hustadnes som sende meg oppdaterte kart som m.a. viste kvar bodene til Stokke-huset var plassert. Desse er no med på teikningane.

 

Om du som les dette har nokon tankar rundt desse teikningane set eg stor pris på ein kommentar til denne artikkelen. Eg kan og laga liknande teikningar som viser andre forslag om det er eit ønske om det.