Eg byttet bilde på ingressen då eg ville vise folk i frivilligt arbeid for kulturen. Igress bilde er av en av dei mange kulturarbeiderene som jobber frivilligt for kulturen    (Trygve Finnes i arbeid med notahuset på Bjørke)

Eg håper vår ordfører og skriv på dette Ordføreroppropet for momsfritak for frivilligheten.
Eg kjem til å sende ordføreren i Ørsta oppropet og håper ho støtter oppropet slik 100 andre ordførera har gjort til nå.
Eg vil gjerne ha synspunkt på denne saka frå våre lokale politikera.
Dette skriv FrivillighetNorge.
Valgkampen begynner nå, det er viktig at frivilligheten kommer på banen. Her har vi en god mulighet.

 

Ordfører i Asker, Lene Conradi, har sendt ut et ordføreropprop som ber om momsfritak for frivilligheten.  Så langt har godt over 100 ordførere skrevet under, Frivillighet Norge håper det vil bli enda flere. Dette er et grasrotopprop, for å gi det ekstra troverdighet og tyngde er det avgjørende at det får solid tverrpolitisk oppslutning.

Vi ber om at du og din organisasjon gjør hva dere kan for å øke oppslutningen om oppropet, nederst i denne mailen finner dere et eksempel på en tekst som kan mailes til din lokale ordfører. Spre dette videre i din organisasjon og til venner og kjente! Dette tar liten tid men kan ha stor betydning.

 

Selve oppropet kan du lese her <http://www.frivillighetnorge.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1309> .

 

 

Tekst:

Ja til momsfritak for frivilligheten!

Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester. Næringslivet og det offentlige slipper denne ekstraregningen. Et momsfritak vil gi frivilligheten på grasrota et løft og øke både kvaliteten og kvantiteten på arbeidet vårt.

Frivilligheten har en uvurderlig verdi både for enkeltmennesker og samfunnet, men hemmes av den urettferdige momsbelastningen. Momsfritak for frivilligheten vil koste staten under 0,6% av momsinntektene.

Jeg ber om at du som ordfører anerkjenner betydningen av arbeidet vårt, og slutter deg til Asker ordfører Lene Conradis ordføreropprop.

 

mvh

DITT NAVN/ORGANISASJON